راه و ساختمان

عمران و حمل و نقل ترافیک

مدل هاي توزيع سفر

مدل هاي توزيع سفر به منظور پيش بيني تبادل سفر ميان حوزه ها به كار مي رود . حاصل نهايي يك ماتريس مبداء مقصد آتي به شكل جدول 3.7 كه در آن Tij عبارت است ، از تعداد سفر هاي با مبداء در حوزه i و مقصد در حوزه j  .

چندين نوع مدل توزيع سفر وجود دارد كه شامل مدل هاي ضريب رشد ، مدل جاذبه ، مدل فرصت هاي بينابيني ، و مدل فرصت هاي رقابتي است . از ميان اين مدل ها تا كنون مدل جاذبه رايج تر بوده است .

جدول 3.7 . ماتريس تبادل سفر . 


:ادامه مطلب:
نوشته شده در جمعه چهارم اسفند 1391ساعت 9:57 توسط vahid behnood| |

مهندسی ترابری

Transportation Engineering


:ادامه مطلب:
نوشته شده در جمعه چهارم اسفند 1391ساعت 9:48 توسط vahid behnood| |


نوشته شده در جمعه چهارم اسفند 1391ساعت 15:22 توسط vahid behnood| |
نمونه2

نوشته شده در جمعه چهارم اسفند 1391ساعت 15:16 توسط vahid behnood| |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت