راه و ساختمان

عمران و حمل و نقل ترافیک

مدل هاي توزيع سفر

مدل هاي توزيع سفر به منظور پيش بيني تبادل سفر ميان حوزه ها به كار مي رود . حاصل نهايي يك ماتريس مبداء مقصد آتي به شكل جدول 3.7 كه در آن Tij عبارت است ، از تعداد سفر هاي با مبداء در حوزه i و مقصد در حوزه j  .

چندين نوع مدل توزيع سفر وجود دارد كه شامل مدل هاي ضريب رشد ، مدل جاذبه ، مدل فرصت هاي بينابيني ، و مدل فرصت هاي رقابتي است . از ميان اين مدل ها تا كنون مدل جاذبه رايج تر بوده است .

جدول 3.7 . ماتريس تبادل سفر . 


:ادامه مطلب:
نوشته شده در جمعه چهارم اسفند 1391ساعت 9:57 توسط vahid behnood| |

مهندسی ترابری

Transportation Engineering


:ادامه مطلب:
نوشته شده در جمعه چهارم اسفند 1391ساعت 9:48 توسط vahid behnood| |


نوشته شده در شنبه بیست و پنجم خرداد 1392ساعت 17:32 توسط vahid behnood| |

 ارتقاي الگوریتم تخصیص بهینه منابع در پروژههاي3R

اسماعیل آیتی، استاد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

حمیدرضا بهنود، کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران


:ادامه مطلب:
نوشته شده در جمعه چهارم اسفند 1391ساعت 14:43 توسط vahid behnood| |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت